14. Pokals des Botschafters von Japan / Berlin, 16./17. November 2019 PlaceNameClubLevelScore12345PointsSOSSOSOS
Player28Dottan, ImmanuelB7 Kyu2523-31-30-33+27+2123,5610
              
 PlaceOpponentClubLevelScore12345PointsSOSSOSOS
Round 123Borgwardt, DanielB6 Kyu2728+16-24-30+29+3130640,5
Round 231Lachmann, JohannesB9 Kyu2435+28+27-36-37+3112544
Round 330Dottan, AdamB8 Kyu2429-32+28+23-25-2126610
Round 433Zaroba, SonjaB8 Kyu23,527-35+-28-36-1114,5563
Round 527Yelisavetska, HannaB7 Kyu2533+24-31+20-28-2127,5616

up, prev, next