Flensburger Go-Turnier, 19. Oktober 2019PlaceNameClubLevelScore123PointsScoreXSOSSOSOS
1Pitters, PatrickFlensburg1 Dan382+3+free338110319
2Engel, OlafFlensburg1 Dan371-free4+237106320
3Petersen, KjeldSĝnderborg1 Kyu364+1-5+236103304
4Hoedtke, MatthiasLübeck3 Kyu323-5-2-032104299
5Haack, ThomasFlensburg8 Kyu29free4+3-22990297