Tip Tap Frankfurt, 4./5. November 2017 PlaceNameClubLevelRatingScore12345PointsScoreXSOSSOSOS
Player70Lu, Lingshen ElvisFrankfurt20 Kyu100169-66-68-67-65-0123,586
                
 PlaceOpponentClubLevelRatingScore12345PointsScoreXSOSSOSOS
Round 269Petri, JanoschBergheim25 Kyu116470+----12443,5
Round 366Quathamer, ElizavetaKassel19 Kyu230563-70+65-68+67+3519,5112,5
Round 468Zhang, MilesFrankfurt18 Kyu2963,5-67-70+66-63-132390
Round 567Skrypov, IvanMainz25 Kyu100471+68+64-70+66-3410,5108
Round 665Bauer, CamiloFürth18 Kyu316558-63-66+59-70+2529136,5

up, prev, next