Bochumer Bambus
8/9. Oktober 2011 Pl.NameStrCl.MMS12345PtSOSSOSOS
Player49Oldag, Sonny2kHRO28½--36-32-51+39-1146728
              
 Pl.OpponentStrCl.MMS12345PtSOSSOSOS
Round 1             
Round 236Schwarz, Ingmar1kBO3021-49+38+30-32-2152½753½
Round 332Mechtenberg, Dirk1kW3129-42-49+35+36+3149½750
Round 451Kraft, Bernhard2kSU2834-46---49---0142709½
Round 539Corbeck, Helmut2kE3043+28-46+34-49+3149736½

up, prev, next