Bundesliga 2011-2012

Westfalen 1
Westfalen 2
Detmolder Löwenrachen

Spieltermine

1. Spieltag  15.09.2011
2. Spieltag  13.10.2011
3. Spieltag  10.11.2011
4. Spieltag  08.12.2011
5. Spieltag  12.01.2012
6. Spieltag  09.02.2012
7. Spieltag  08.03.2012
8. Spieltag  19.04.2012
9. Spieltag  10.05.2012
ev. Sondertermin für 5. Liga: 29.03
Relegationsspieltermine: 31.5.2012 und / oder 14.6.2012.
Teams

Westfalen 1,   2. Bundesliga

             1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Matthias Terwey   4d 0 0 0 2 2 2 2 0 2 (Kapitän)
Michael Kretschmann 4d - - - - - - - - -
Christian Gawron  2d - 2 0 - 2 2 0 0 0
Alexander Lücking  2d 0 0 0 2 2 0 2 0 2  
Michael Tieke    1d 0 2 2 0 0 2 0 2 0 
Andreas Ensch    1d - - - - - - - - -
Jonas Sorgalla   1d - - - - - - - - -
Bernhard Kraft   2k 0 - - - - - - - -

Runden

R1: Westfalen 1 - Berliner Zebrapinguine 0:8
 0:2 (s) Matthias Terwey  4d - Johannes Obenaus 5d  
 0:2 (w) Alexander Lücking 2d - Michael Budahn 4d
 0:2 (s) Michael Tieke   1d - David Seibt 4d
 0:2 (w) Bernhard Kraft  2k - Sören Titze 2d
R2: Rhein-Neckar-Team - Westfalen 1 4:4     
 2:0 (s) Leon Stauder 3d - Matthias Terwey 4d
 0:2 (w) Tilo Dickopp 2d - Christian Gawron 2d
 2:0 (s) Hans-Ulrich Teufel 1d - Alex Lücking 2d
 0:2 (w) Rolf Hofmann 1k - Michael Tieke 1d
R3: Roter Stern Greifswald 1 - Westfalen 1 6:2
 2:0 (s) Malte Gerhold 3d - Matthias Terwey 4d
 2:0 (w) Volkmar Liebscher 2d - Christian Gawron 2d
 2:0 (s) Stephan Thober 2d - Alex Lücking 2d
 0:2 (w) Reinhard Thürmer 2k - Michael Tieke 1d
R4: Westfalen 1 - Dresden TU 6:2
 2:0 (s) Matthias Terwey 4d - Marc Landgraf 3d 
 2:0 (w) Alexander Lücking 2d - Matthias Großmann 3d 
 2:0 (s) ? - (kampflos)
 0:2 (w) Michael Tieke 1d - Thomas Ludwig 1d
R5: Freiburg 1 - Westfalen 1 2:6
 0:2 (s) Alain Veccheider 3d - Matthias Terwey 4d
 0:2 (w) Christian Haberbosch 2d - Christian Gawron 2d
 0:2 (s) Patrick Säring 1k - Alexander Lücking 2d
 2:0 (w) Patrick Hanke 2k - Michael Tieke 1d
R6: Braunschweiger Löwen - Westfalen 1 2:6 (am 5.2.)
 0:2 (s) Joachim Beggerow 3d - Matthias Therwey 4d
 0:2 (w) Marcus Spitzenberg 2d - Christian Gawron 2d
 2:0 (s) Alexander Kirchner 2d - Alexander Lücking 2d
 0:2 (w) Andreas Büthe 1d - Michael Tieke 1d
R7: Westfalen 1 - Shudan Stuttgart 4:4
 2:0 (s) Matthias Terwey 4d - Martin Dieterich 3d
 0:2 (w) Christian Gawron 2d - Peter Stackelberg 3d
 2:0 (s) Alexander Lücking 2d - Thomas Schmid 2d
 0:2 (w) Michael Tieke 1d - Karl Wartlick 2d
R8: Westfalen 1 - Kieloben 2:6
 0:2 (s) Matthias Terwey 4d - Jie Guo 4d 
 0:2 (w) Christian Gawron 2d - Peter von Milczewski 3d
 0:2 (s) Alexander Lücking 2d - Zhihong Wu 3d
 2:0 (w) Michael Tieke 1d - Lucas Pena 2d
R9: Trier-Luxemburg - Westfalen 1 4:4
 0:2 (s) Andreas Götzfried 4d - Matthias Terwey 4d (Mi)
 2:0 (w) Horst Zein 3d - Christian Gawron 2d
 0:2 (s) Tobias Dietz 3d - Alexander Lücking 2d
 2:0 (w) Cuong Nguyen 1d - Michael Tieke 1d
Teams

Westfalen 2,   3. Bundesliga B

            1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Andreas Bader   2d 0 0 2 0 0 0 0 2 0          
Jonas Sorgalla   1d 0 - 0 - 0 - - - -
Michael Tieke   1d - - - - - - - - - 
Martin Hershoff  1d - - - - - 0 - 0 0   
Paul Maidowski   1d - - - - 0 - - - -         
Michael Thon    1k - - - - - - - - - 
Vincent Vannier  1k 0 2 0 - - 0 0 1 0 
Claus-Martin Heyer 1k 2 2 0 2 0 - 2 - - 
Bernhard Kraft   2k - - - 0 - 0 2 0 2 (Kapitän) 
Roland Michaelis  4k - - - 0 - - - - -
 

Runden

R1: Westfalen 2 - Meck-Pomm United 1 2:6
 0:2 (s) Andreas Bader (2d) - Philipp Lindner (2d)
 0:2 (w) Jonas Sorgalla (1d) - Johannes Kiliani (1d)
 0:2 (s) Vincent Vannier (1k) - Martin Schmidt (1d)
 2:0 (w) Claus-Martin Heyer (1k - Plamen Petrow (1d)
R2: Westfalen 2 - Bremen Shodan Showdown 4:4
 0:2 (s) Andreas Bader 2D - Andres Pfeiffer 2d 
 0:2 (w) (kampflos) - Christian Ruf 1d  
 2:0 (s) Vincent Vanier 1k - Michael Riegner 1d  
 2:0 (w) Claus-Martin Heyer 1k - Jens Krüger 1k
R3: Westfalen 2 - Leipzig Glückauf 2:6
 2:0 (s) Andreas Bader 2d - Henning Wolf 1d 
 0:2 (w) Jonas Sorgalla 1d - Hans Zötzsche 1d 
 0:2 (s) Vincent Vannier 1k - Hagen Schiller 1k 
 0:2 (w) Claus-Martin Heyer 1k - Donald Ranft 3k
R4: Münchner Kindl - Westfalen 2 6:2
 2:0 (s) Uwe Behnke 4d - Andreas Bader 2d 
 0:2 (w) Thomas Kettenring 3d - Claus-Martin Heyer 1k 
 2:0 (s) Gerd Hanusch 2d - Bernhard Kraft 2k 
 2:0 (w) Wolfgang Werner 2d - Roland Michaelis 4k
R5: Göttingen 1 - Westfalen 2 8:0
 2:0 (s) Marlon Welter 4d - Andreas Bader 2d 
 2:0 (w) Tijmen van Wettum 1d - Jonas Sorgalla 1d 
 2:0 (s) Hinnerk Stach 1d - Paul Maidowski 1d 
 2:0 (w) Gerd Mex 1d - Claus-Martin Heyer 1k
R6: Westfalen 2 - Darmstädter Rentiere 0:8
0:2 (s) Andreas Bader (2d) - Stephan Moenkehues (2d) 
0:2 (w) Martin Hershoff 1d - Jan Oetting 1d
0:2 (s) Vincent Vannier 1k - Jochen Tappe 1d
0:2 (w) Bernhard Kraft 2k - Sebastian Brauner 1d
R7: Uni Bonn - Westfalen 2 4:4
 2:0 (s) Jonas Welticke 3d - Andreas Bader 2d 
 2:0 (w) Christian Kühner 3d - Vincent Vannier 1k 
 0:2 (s) Gereon Knott 1d - Claus-Martin Heyer 1k 
 0:2 (w) Andre Sieber 2k - Bernhard Kraft 2k
R8: Westfalen 2 - Stuttgart Shoutogaruto 3:5
 2:0 (s) Andreas Bader 2d - Alex Probst 1d 
 0:2 (w) Martin Hershoff 1d - Thomas Maier 1d 
 1:1 (s) Vincent Vannier 1k - Jakob Schmidt 1d 
 0:2 (w) Bernhard Kraft 2k - Steffen Maurer 1d
R9: Berlin Slaughterlake 1 - Westfalen 2 6:2
 2:0 (s) Bernd Wolter 4d - Andreas Bader 2d 
 2:0 (w) Oliver Wolf 3d - Martin Hershoff 1d 
 2:0 (s) Norbert Neumann 1d - Vincent Vannier 1k 
 0:2 (w) Diederik Haalman 1d - Bernhard Kraft 2k
Teams

Detmolder Löwenrachen,   5. Bundesliga

               1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Ludger Funke     1d   - 0 - 2 0 - - 2 +  
Bernd Sprenger    1d   - 2 2 0 0 - 2 - 0 
Peter Hagemann    1d   - - - - - 0 - - - 
Rolf Bensel     1k   2 - 2 2 - 0 - - 2  (Kapitän)
Julian Werthmann   5k AG 2 - 0 2 2 - 2 0 - 
Axel Plöger     5k   0 - 0 - - - - 0 0 
Christian Rödding  10k AG - 0 - - 0 - 0 - - 
Noami Bensel    12k AG - 2 - - - 0 2 2 0 
Claudia Gassenmeier 12k AG 2 - - - - 2 - - 0 

Runden

R1: Giessen 2 - Detmolder Löwenrachen 2:6
 0:2 (s) Christoph Hartwig 6k - Rolf Bensel 2k
 0:2 (w) Hellwig Geiße   7k - Julian Werthmann 5k
 2:0 (s) Esther Lotz    7k - Axel Plöger 5k
 0:2 (w) Fabian Müller  13k - Claudia Gassenmeier 12k
R2: Berlin Daigo - Detmolder Löwenrachen 4:4
 0:2 (s) Eric Alsdorf 1k - Bernd Sprenger 1d
 2:0 (w) Daniel Krause 1k - Ludger Funke 1d
 2:0 (s) Robert Schulze 4k - Christian Rödding 10k
 0:2 (w) Ralph Drochner 9k - Naomi Bensel 12k
R3: Detmolder Löwenrachen - HanseGO Bremen 4:4
 2:0 (s) Bernd Sprenger 1d - Vytas Huth 4k
 2:0 (w) Rolf Bensel 2k - Martin Osthaus 4k
 0:2 (s) Julian Werthmann 5k - Martin Schubert 6k
 0:2 (w) Axel Plöger 5k - Jörg Sonnenberger 8k
R4: Detmolder Löwenrachen - Berlin Slaughterlake2 6:2
 0:2 (s) Bernd Sprenger 1d - Wolfgang John 1d
 2:0 (w) Ludger Funke 1d - Thorsten Bartelt 5k
 2:0 (s) Rolf Bensel 2k - Thomas Reinert 8k
 2:0 (w) Julian Werthmann 5k - Anja Pfennig 8k
R5: Jena 2 - Detmolder Löwenrachen 6:2
 2:0 (s) Frank Markgraf 1d - Bernd Sprenger 1d
 2:0 (w) Carsten Glawion 1k  - Ludger Funke 1d
 0:2 (s) Philipp Schleicher 1k - Julian Werthmann 5k
 2:0 (w) Frank Wunderlich-Pfeiffer 3k - Christian Rödding 10k
R6: Uni Koblenz - Detmolder Löwenrachen 6:2
 2:0 (s) Jan Hoppenheit 3d - Peter Hagemann 1d
 2:0 (w) Yang Pan 2d - Rolf Bensel 2k
 2:0 (s) Iggy Biegler 5k - Naomi Bensel 10k
 0:2 (w) Olaf Poneta 5k - Claudia Gassenmeier 10k
R7: Detmolder Löwenrachen - Empty3Angels Potsdam 6:2
 2:0 (s) Bernd Sprenger 1d - Axel Köhler 2k 
 2:0 (w) Julian Werthmann 5k - Yvonne Limbach 7k 
 0:2 (s) Christian Rödding 10k - Sabine Wohnig 9k 
 2:0 (w) Naomi Bensel 10k - Annegret Böttcher 13k 
R8: Detmolder Löwenrachen - Stuttgart Aji Keshi 4:4
 2:0 (s) Ludger Funke 1d - Marcello Pisacreta 1k
 0:2 (w) Julian Werthmann 5k - Henning Mälzer 4k
 0:2 (s) Axel Plöger 5k - Ilona Crispien 5k
 2:0 (w) Naomi Bensel 8k - Heinz Peschel 10k
R9: Göttingen 2 - Detmolder Löwenrachen 4:4
 2:0 (s) Tim Jung 3k - Bernd Sprenger 1d
 0:2 (w) (kampflos) - Ludger Funke 1d
 0:2 (s) Meide Xu 3k - Rolf Bensel 2k
 2:0 (w) Klaus Ideler 6k - Axel Plöger 5k
Die Runden werden nach Schweizer-System ausgelost.


Stand 11.05.2012, Peter Hagemann